Prof. Dr. AHMET KUBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AHMET KUBAŞ

T: (0282) 250

M akubas@nku.edu.tr

W akubas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Gelişmiş
Portekizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-2017
Enstitü Müdürü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-
MYO/Yüksekokul Müdürü ÇORLU MYO
2006-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUBAŞ A., YILMAZ R., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 12-29, 2016.
Özgün Makale
2. MENTEŞ A., KUBAŞ A., GÜT A., Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının İncelenmesi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 28-45, 2016.
Özgün Makale
3. Kubaş A., Altaş D., SEZEN J., Environmental sensitivity analysis in Turkey, Int. J. Global Environmental Issues, vol. 15, pp. 179-190, 2016.
Özgün Makale
4. , Apak,S.,Kubas,A.,Bal,H.,Hurma,H.,Dede,O.. Environmental Problems in Turkish Thrace Region, Their Causes and Solutions, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, pp. 173-182, 2015.
Özgün Makale SCI
5. , Duygun, A., Menteş, S. A., Kubaş, A.. The Impacts of Complaint Satisfaction on Corporate Reputattion: A Study on Banking Sector, International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 5, pp. 159-161, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Duygun,A.,Menteş,S.A.,Kubaş,A.. The Relationship between Corporate Reputation and Service Quality: A Study on Fast-Moving Consumer Goods Market, IJHMS, vol. 2, pp. 105-107, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , S. Apak, A. Kubas, H. Hurma, O. Dede. Environmental Problems in the Thrace Region and the Factor Analysis of the Socio-economic Effects of These Problems, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2014.
Özgün Makale SCI
8. , Altaş, D., Kubaş, A., Sezen, J.,. Analysis of Environmental Sensitivity in Thrace Region through Two Step Cluster, Trakya Journal of Science, pp. 318-329, 2013.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
9. , Kubaş,A.,Menteş,S.A.,Dede,O.. Environmental Problems Caused by Manufacturing Firms Due to High Growth in Thrace Region of Turkey, International Conference on Business, Finance, Biology &Ecology, pp. 161-164, 2012.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , KUBAS, A. YILMAZ,F.. Evaluation of recreational areas used for ecotourism, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3, pp. 1055-1060, 2010.
Özgün Makale SCI
11. , Kubaş, A., İnan İ.H., Unakıtan, G. ve Erbay, E.R.. The Estimation of the Relationships Between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission By Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Journal of Quality Quantity, vol. 42, pp. 35-44, 2008.
Özgün Makale SSCI
12. , Azabağaoğlu, M.Ö., Kubaş, A., Hurma, H. ve Yılmaz, F.. Producers Pesticide Usage Knowledge and Purchase Behaviors in Turkey at EU Extension Process, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 241-248, 2007.
Özgün Makale SCI
13. , Kubaş, A., İnan, İ.H., Hurma, H. ve Erbay E.R.. An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 2, pp. 352-358, 2007.
Özgün Makale SCI
14. , Kubaş, A., Altaş, D. ve Sapçı, B.. Analysis of the Motivation Factors that Affect the Divers’ Diving Place Preferences by the Ordinal Logistic Regression, International Journal of Agriculture &Biology, vol. 8, pp. 76-79, 2006.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
15. , Pombo, O.A., Kubaº, A., Özkan, E. ve Yilmaz F.. Irrigation Management and Socio Economic Impacts of Water Pollution in Mexicali and Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, pp. 523-531, 2006.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
16. , Kubas, A.,Yilmaz, F, Aktas, Y. ve Metin, N.. Analysis of Visitor Decision Making System When Visiting Natural Recreation Sites by Multinomial Logit Model, Journal of Quality&Quantity, vol. 39, pp. 615-623, 2005.
Özgün Makale SSCI
17. , Akata, A., Kubaº, A. ve Akyol, A.. Adaptation of Quality and Environmental Standards. Findings from Textile Industry in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 5, pp. 205-213, 2004.
Özgün Makale Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
18. , A. KUBAS, D. ALTAS, F. YILMAZ. . Analysis of the factors affecting the preference for recreation areas by multidimensional scaling method, Journal of Environmental Protection and Ecology.
Özgün Makale SCI
19. , A. KUBAS, I. H. INAN, H. HURMA, E. R. ERBAY, H. GUHER. Analysis of the relations between agricultural production and wetland by the multidimensional scaling method, Journal of Environmental Protection and Ecology.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Hurma,H., Kubaş,A., İnan,İ.H.. Emlak Yönetiminde Gayrimenkul Değerlerine Etki Eden Faktörlerin Analizi, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 2012.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Özkan, E., Kubaş, A.. Yıldız Dağlarında Kırsal Kalkınmada Ekoturizm Fırsatları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. , İnan, İ.H., Kubaş A., Gaytancıoğlu, O., Azabağaoğlu, M.Ö. ve Unakıtan, G. . The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 3, ss. 8-15, 2006.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Çinkılıç, H., Varış, S., Çinkılıç, L. ve Kubaş, A. . Trakya’da Seracılık, Hasad Dergisi, cilt 242, ss. 34-36, 2005.
Araştırma Notu Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Azabağaoğlu, M.Ö., Gaytancıoğlu, O., Kubaş, A. ve Erbay, E.R.. Analysis of the Marketing Structure of the Dairy Industry in the Trakya Region and the Determination of Emerging Issues with Multidimensional Scaling, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt 27, ss. 177-121, 2003.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Özkan,E.,Kubaş,A.. Yıldız Dağlarında Kırsal Kalkınmada Ekoturizm Fırsatları, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 14, ss. 149-153.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Kubaş, A., Hurma, H., Dede, O.. Trakya Bölgesinde Sanayi İşletmeleri Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi, , 2012.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Özkan, E., Kubaş, A.. Trakya Bölgesinde Ekoturizm İşletmeciliği ve Sulak Alanlar, , 2012.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Kubaş, A. ve Hurma, H.. Tarımsal Üretimde Kimyasal İlaç Kullanımı", Dünya Gıda Dergisi, ss. 64-67, 2002.
Teknik Not Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Kubaş, A. ve Gaytancıoğlu, O.. AB Ülkelerindeki ve Türkiyedeki Çeltik Tarımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Karşılaştırılması, Dünya Gıda Dergisi, ss. 13-16, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. , İnan, İ.H., Aksoy, ޞ. ve Kubaş, A., Gaytancıoğlu, O. Türkiye’de Süt Sanayiinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Milli Prodüktivite Merkezi, ss. 379-386, 1995.
Araştırma Notu Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Yasayan Tekirdag-Kurt, S., Isin, A., Serez, M., Ertun, E., Semkin, D., Gaytancioglu, O., Kubas, A., , Yayın Yeri: Tekirdağ Valiliği.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KUBAŞ A., Girişimciler için Mevcut Teşvik ve Destek Sistemleri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. (29.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. KUBAŞ A., Girişimcilik ve İnovasyon, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (29.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
3. TÜRKSOY N., KUBAŞ A. ., Kuzey Saroz Körfezi’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
4. KUBAŞ A., ALTAŞ D., ATAK F., Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Tekirdağ İli Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. Plovdiv/Bulgaria, 12-13 March 2016 (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
5. , (01.01.2000-).
Tam metin bildiri
6. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
7. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
8. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
9. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
10. , .
Özet bildiri
11. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
11. , .
Tam metin bildiri
12. , .
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
14. , .
Tam metin bildiri
15. , .
Tam metin bildiri
16. , .
Tam metin bildiri
17. , .
Tam metin bildiri
18. , .
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
Uluslararası Projeler
1. El Impacto del Rio Colorado en la Agricultura y Medio Ambiente del Valle de Mexicali, COLEF, DİĞER, Yürütücü, 01.01.2004-01.01.2005.
2. Estudio de Ordenacion Rural en Funcion del Medio Ambiente Para la Comarca del Bajo Martin, CIHEAM, DİĞER, Araştırmacı, 01.01.1996-01.01.1997.
Ulusal Projeler
1. Kırklareli Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 14.06.2016-15.09.2016.
2. Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
3. Edirne İli Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 15.06.2015-15.09.2015.
4. "Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu" Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2015-27.04.2015.
5. "Çorlu İlçesi Lojistik Köyü" Araştırma ve Fizibilite Çalışması" Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2014-25.03.2014.
6. "Tekirdağ İli Yoksulluk Haritası Projesi" Namık Kemal Üniversitesi-Trakya Kalkınma Ajansı, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.01.2013-01.01.2013.
7. İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde İSKİ Atıksu Arıtma Çamuru Kullanımının Bitki Gelişimi, Toprak Özellikleri ve Su Kullanımına Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010.
8. Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık, Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2006-01.01.2006.
9. Çevre Kalitesinin Tarımsal Arazi Değerleri Üzerine Etkilerinin Analizi, Trakya Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-01.01.2006.
10. Türkiye´de Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
11. Trakya Bölgesinde Seracılığın Gelişimi, Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümler, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
12. Türkiye Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
13. Trakya Bölgesinde, Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2002-01.01.2002.
14. Trakya Bölgesinde Süt Sanayinin Sektör Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
15. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri Trakya Bölgesi Raporu, TEAE-TUBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
16. Türkiye’de Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2001-01.01.2001.
17. Trakya Bölgesinin Doğal Kaynak Potansiyeli ve Çevre Kirliliğinin Neden Olduğu Tarımsal, Sosyal ve Ekonomik Sorunların Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
18. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri, TEAE-TÜBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
19. Tekirdağ İlinde Bulunan Tarımsal Arazilerde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları Üzerine Bir Araştırma,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2000-01.01.2001.
20. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Çevre Bakanlığı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.1999-01.01.2002.
21. Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayii Sektör Analizi, Ekonomik Yapı, Darboğazlar ve Çözümler, TÜBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.1996-01.01.1996.
Üyelikler
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015.
Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015.
Namık Kemal Üniveristesi Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013.
Namık Kemal Üniversitesi Mevzuat Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2007.