Prof. Dr. AHMET KUBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AHMET KUBAŞ

T: (0282) 250

M akubas@nku.edu.tr

W akubas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Gelişmiş
Portekizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-2017
Enstitü Müdürü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2015
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-
MYO/Yüksekokul Müdürü ÇORLU MYO
2006-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUBAŞ A., SARAL M., Alüminyum Sektör Analizi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 82-87, 2017.
Derleme Makale EBSCO Erişim Linki
2. KUBAŞ A., Tekirdağ İlinde Sanayileşme ve Çevre Yönetimi, Social’xxSciences’xxResearch’xxJournal, vol. 6, pp. 109-114, 2017.
Derleme Makale esjindex, Researchbib, SIS Erişim Linki
3. KUBAŞ A., Trakya Bölgesinde Girişimcilik Ekosistemi ve Eğitimi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol. 6, pp. 157-161, 2017.
Derleme Makale SIS, ESJ, ResearchBIP Erişim Linki
4. MENTEŞ S. A., KUBAŞ A., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarınınİncelenmes, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 28-45, 2016.
Özgün Makale SIS Erişim Linki
5. KUBAŞ A., YILMAZ R., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Social!Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 12-29, 2016.
Özgün Makale researchbib Erişim Linki
6. APAK S., KUBAŞ A., BAL A. P., HURMA H., oktay d., Environmental Problems in Turkish Thrace Region Their Causes and Solutions, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, pp. 173-182, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. DUYGUN A., MENTEŞ S. A., KUBAŞ A., The impacts of complaint satisfaction on corporate reputation a study on banking sector, International Journal of Trade, Economics and Finance, vol. 5, pp. 159-161, 2014.
Özgün Makale asos, scopus
8. Altaş D., K. A., S. J., Analysis of Environmental Sensitivity in Thrace Region through Two Step Cluster, Trakya Journal of Science, pp. 318-329, 2013.
Özgün Makale
9. Kubaş A., A. D., Y. F., Analysis of the Factors Affecting the Preference for Recreation Areas by Multidimensional Scaling Method, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 1551-1558, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. Kubas A., İ. İ. H., H. H., E., E. R., H., Analysis of the Relations Between Agricultural Production and Wetland by the Multidimensional Scaling Method, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 1559-1567, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Kubaş A., Y., Evaluation of Recreational Areas Used for Ecotourism, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 1055-1060, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. Kubaş A., İ. İ. H., U. G., E., E. R., The Estimation of the Relationships Between Water Natural Gas Usage and Discharge Emission Permission By Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments, Journal of Quality Quantity, vol. 42, pp. 35-44, 2008.
Özgün Makale SSCI
13. Kubaş A., İ. İ. H., H. H., E., E. R., An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 2, pp. 352-358, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Azabağaoğlu M. Ö., K. A., H. H., Y., F., Producers Pesticide Usage Knowledge and Purchase Behaviors in Turkey at EU Extension Process, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, pp. 241-248, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. Kubaş A., A. D., S. B., Analysis of the Motivation Factors that Affect the Divers Diving Place Preferences by the Ordinal Logistic Regression, International Journal of Agriculture &Biology, vol. 8, pp. 76-79, 2006.
Özgün Makale
16. Pombo O. A., K. A., Ö. E., Y., F., Irrigation Management and Socio Economic Impacts of Water Pollution in Mexicali and Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, pp. 523-531, 2006.
Özgün Makale
17. Kubaş A., Y. F., A. Y., N., Analysis of Visitor Decision Making System When Visiting Natural Recreation Sites by Multinomial Logit Model, Journal of Quality&Quantity, vol. 39, pp. 65-621, 2005.
Özgün Makale SSCI
18. Akata A., K. A., A. A., Adaptation of Quality and Environmental Standards Findings from Textile Industry in Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 5, pp. 205-213, 2004.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Hurma H., K. A., İ. İ. H., Emlak Yönetiminde Gayrimenkul Değerlerine Etki Eden Faktörlerin Analizi, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 2012.
Özgün Makale
2. ÖZKAN E., KUBAŞ A., Yıldız Dağlarında Kırsal kalkınmada Ekoturizm Fırsatları, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar, cilt 14, ss. 149-153, 2012.
Derleme Makale TR DİZİN
3. İnan İ. H., K. A., A., M. Ö. v. U., G., The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, cilt 3, ss. 8-15, 2006.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KUBAŞ A., Industrial Structure and Industrialization in Trakya Region, Turkish Economic Association, cilt 2012, 2002.
Vaka Takdimi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Yasayan Tekirdag-Kurt, S., Isin, A., Serez, M., Ertun, E., Semkin, D., Gaytancioglu, O., Kubas, A., , Yayın Yeri: Tekirdağ Valiliği.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KUBAŞ A., Türkiye’xxde Girişimciliğin Gelişmesinde Teşvik ve Destek Sistemlerinin Katkısı, VI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Ohrid / Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KUBAŞ A., Trakya Bölgesinde Girişimciler İçin Fırsatlar, V. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. KUBAŞ A., Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Olası Etkileri, V. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KONDAL M., KUBAŞ A., Tekirdağ İli Turizm Potansiyelinin Analizi, IV. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ATAK F., KUBAŞ A., Trakya Bölgesinde Sanayi İşletmelerinin Yapısı, IV. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Russe / Bulgaria (08.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KUBAŞ A., Proje Teşvik Uygulamalarının Analizi, III. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. KONDAL M., KUBAŞ A., Tekirdağ İli Girişimcilik Faaliyetleri, III. InternaƟonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. KUBAŞ A., Girişimciler için Mevcut Teşvik ve Destek Sistemleri, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. (29.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
9. KUBAŞ A., Girişimcilik ve İnovasyon, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (29.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
10. KUBAŞ A., Girişimciler İçin Mevcut Teşvik ve Destek Sistemleri, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Prilep-Macedonia (28.10.2016-29.10.2016).
Tam metin bildiri
11. KUBAŞ A., Girişimcilik ve İnovasyon, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Prilep-Macadonia (28.10.2016-29.10.2016).
Tam metin bildiri
12. TÜRKSOY N., KUBAŞ A., Kuzey Saroz Körfezi nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Plovdiv-Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
13. TÜRKSOY N., KUBAŞ A. ., Kuzey Saroz Körfezi’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
14. KUBAŞ A., ALTAŞ D., ATAK F., Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların Analizi Tekirdağ İli Örneği, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences Plovdiv Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
15. KUBAŞ A., ALTAŞ D., ATAK F., Sanayi İşletmelerinin Üretim Süreçlerinde Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Tekirdağ İli Örneği, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. Plovdiv/Bulgaria, 12-13 March 2016 (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
16. Kubaş. A., M. S. A., D. O., Environmental Problems Caused by Manufacturing Firms Due to High Growth in Thrace Region of Turkey, International Conference on Business, Finance, Biology &Ecology (18.12.2011-19.12.2011).
Tam metin bildiri
17. ÖZKAN E., KUBAŞ A., Ergene Havzasındaki Kirliliğin Sosyo Ekonomik Etkileri, 5.Dünya Su Forumu Bölgesel hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantıları Havza Kirliliği Konferansı (26.06.2008-27.06.2008).
Tam metin bildiri
18. Kubaş. A., İ. İ. H., H. H., E. E., An Important Role of Local People to Joining of Wetland Protection and Analysis of Contingent Valuation Methods, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Directives, Balkan Environmental Association (BENA) (14.07.2005-15.07.2005).
Özet bildiri
19. Azabağaoğlu. M. Ö., K. A., H. H., Y., F., Producers Pesticide Usage Knowledge and Purchase Behaviors in Turkey at EU Extension Process, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Directives, Balkan Environmental Association (BENA) (14.07.2005-15.07.2005).
Özet bildiri
20. Arıcı. M., A. F., T., M., K., O., A Research on Determining of Some Heavy Metals Aflatoxins and Crop Loses in Rice Irrigated With Industrial Waste Water in Thrace Region, 2nd. International Symposium on New Technologies for Environmental and Agro Aplications (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
21. , (01.01.2000-).
Tam metin bildiri
22. Kubaş. A., İ. İ. H., Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü Çorlu Deri Sanayicileri Arıtma Tesisi Kooperatifleri Örneği, XVI. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi (03.11.1999-06.11.1999).
Tam metin bildiri
23. Gaytancıoğlu. O., K. A., A. M. Ö., Bitkisel Yağ Sanayinin Genel Yapısı Uygulanan Politikalar ve Çevresel Özellikleri Trakya Bölgesi Örneği, III. ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi (08.09.1999-12.09.1999).
Tam metin bildiri
24. Kubaş. A., İ. İ. H., A. M. Ö., N., Trakya Bölgesinde Bulunan Tekstil Deri ve Yağ Sanayi İşletmelerindeki Çevresel Etkilerin Cluster Analizi İle Değerlendirilmesi, III. ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi (08.09.1999-12.09.1999).
Tam metin bildiri
25. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
26. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
27. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
28. İnan. İ. H., K. A., M. N., The Foundation Probabilities of the Purification Establishments for the Textile Firms Located in Thrace Region, The Criton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, University of Bosporus (18.06.1998-20.06.1998).
Tam metin bildiri
29. , (01.01.1998-).
Tam metin bildiri
30. , .
Özet bildiri
31. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Özkan. E., K. A., Trakya Bölgesinde Ekoturizm İşletmeciliği ve Sulak Alanlar, II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (12.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri
2. Kubaş. A., H. H., D. O., Trakya Bölgesinde Sanayi İşletmeleri Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
3. Kubaş. A., H. H., İ. Ç., Trakya Bölgesindeki Tarımsal Üreticilerin Ek Gelir Olanakları Tarım Turizmi, II. Trakya Bölgesi Kalkınma – Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
4. Kubaş. A., H. H., A. A., Çorlu İlçesinde Sanayileşme ve Tarım Sektörü Arasındaki Etkileşimler, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi (18.09.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
5. KUBAŞ A., Saray İlçesinin Ekoturizm Potansiyeli, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi (18.09.2010-21.09.2010).
Tam metin bildiri
6. Dilek. E. F., K. A., Ekoturizm Girişimciliğinde Doğal Kaynakların Koruma Kullanma Dengesi, I.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, TÜ, NKÜ ve Kırklareli Üniversitesi (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
7. KUBAŞ A., Girişimcilerin Faaliyetlerinin Trakya Bölgesinde Bulunan Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri, I.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, TÜ, NKÜ ve Kırklareli Üniversitesi (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
8. İnan. Ç., İ. H., K. A., Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi Trakya Bölgesi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi (22.09.2009-24.09.2009).
Tam metin bildiri
9. ÖZKAN E., KUBAŞ A., Trakya Bölgesinde Sürdürülebilir Su Kullanımı ve Sulama Organizasyonları, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu (16.06.2009-18.06.2009).
Tam metin bildiri
10. Hurma. H., İ. İ. H., K. A., Doğal Kaynak Yapısının Tarımsal Arazi Talebine Etkileri, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu (16.06.2008-18.06.2008).
Tam metin bildiri
11. Kubaş. A., H. H., Sulak Alanların Korunmasında Kontrollü Üretim, VII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
12. Kubaş. A., İ. Ç., Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları, VII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
13. Pombo. O. A., K. A., H. H., Y., F., Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Gümrük Birliğinin Trakya Bölgesine ve NAFTA nın Baja California ya Etkilerinin Karşılaştırılması, IV. TMMOB, Trakya´da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (14.10.2005-15.10.2005).
Tam metin bildiri
14. Kubaş. A., H. H., Trakya Bölgesinde Sanayileşme Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, IV. TMMOB, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu (14.10.2005-15.10.2005).
Tam metin bildiri
15. Aktaş. Y., Ö. F., G. Y., A., Şanlıurfa da Buğday Tarımının Tarımsal Yayım Açısından Çözümlenmesi, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (16.09.2004-18.09.2004).
Tam metin bildiri
16. Hurma. H., İ. İ. H., K. A., E., Ekonomik Yönden Farklı Gelişmişlik Düzeylerine Sahip Olan Bölgedeki Tarım Arazilerinde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları Tekirdağ Örneği, V.Tarım Ekonomisi Kongresi (18.09.2002-20.09.2002).
Tam metin bildiri
17. İnan. İ. H., K. A., K. E., Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Neden Olduğu Çevre Sorunlarının Tarımsal Üretime ve Sosyo Ekonomik Yapıya Etkileri, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu (24.05.2001-27.05.2001).
Tam metin bildiri
18. Kubaş. A., T. H. H., Trakya Bölgesinde Bulunan Arıtma Tesislerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, IV.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ (06.09.2000-07.09.2000).
Tam metin bildiri
19. Kubaş. A., İ. İ., Trakya Bölgesinde Sanayileşmeden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, GAP I. Tarım Kongresi (26.05.1999-28.05.1999).
Tam metin bildiri
20. , .
Tam metin bildiri
21. , .
Tam metin bildiri
22. , .
Tam metin bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Tam metin bildiri
27. , .
Tam metin bildiri
28. , .
Tam metin bildiri
29. , .
Tam metin bildiri
30. , .
Tam metin bildiri
31. , .
Tam metin bildiri
32. , .
Tam metin bildiri
33. , .
Tam metin bildiri
34. , .
Tam metin bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
36. , .
Tam metin bildiri
37. , .
Tam metin bildiri
38. , .
Tam metin bildiri
39. , .
Tam metin bildiri
40. , .
Tam metin bildiri
41. , .
Tam metin bildiri
42. , .
Tam metin bildiri
43. , .
Tam metin bildiri
44. , .
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
2. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
Uluslararası Projeler
1. El Impacto del Rio Colorado en la Agricultura y Medio Ambiente del Valle de Mexicali, COLEF, DİĞER, Yürütücü, 01.01.2004-01.01.2005.
2. Estudio de Ordenacion Rural en Funcion del Medio Ambiente Para la Comarca del Bajo Martin, CIHEAM, DİĞER, Araştırmacı, 01.01.1996-01.01.1997.
Ulusal Projeler
1. Kırklareli Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 14.06.2016-15.09.2016.
2. Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
3. Edirne İli Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 15.06.2015-15.09.2015.
4. "Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu" Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2015-27.04.2015.
5. "Çorlu İlçesi Lojistik Köyü" Araştırma ve Fizibilite Çalışması" Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Proje Koordinatör Yrd., 01.01.2014-25.03.2014.
6. "Tekirdağ İli Yoksulluk Haritası Projesi" Namık Kemal Üniversitesi-Trakya Kalkınma Ajansı, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.01.2013-01.01.2013.
7. İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde İSKİ Atıksu Arıtma Çamuru Kullanımının Bitki Gelişimi, Toprak Özellikleri ve Su Kullanımına Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010.
8. Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık, Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2006-01.01.2006.
9. Çevre Kalitesinin Tarımsal Arazi Değerleri Üzerine Etkilerinin Analizi, Trakya Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-01.01.2006.
10. Türkiye´de Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
11. Trakya Bölgesinde Seracılığın Gelişimi, Karşılaştığı Sorunlar ve Çözümler, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
12. Türkiye Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
13. Trakya Bölgesinde, Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2002-01.01.2002.
14. Trakya Bölgesinde Süt Sanayinin Sektör Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
15. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri Trakya Bölgesi Raporu, TEAE-TUBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
16. Türkiye’de Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2001-01.01.2001.
17. Trakya Bölgesinin Doğal Kaynak Potansiyeli ve Çevre Kirliliğinin Neden Olduğu Tarımsal, Sosyal ve Ekonomik Sorunların Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
18. Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri, TEAE-TÜBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
19. Tekirdağ İlinde Bulunan Tarımsal Arazilerde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları Üzerine Bir Araştırma,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2000-01.01.2001.
20. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, Çevre Bakanlığı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.1999-01.01.2002.
21. Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayii Sektör Analizi, Ekonomik Yapı, Darboğazlar ve Çözümler, TÜBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.1996-01.01.1996.
Üyelikler
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015.
Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015.
Namık Kemal Üniveristesi Eğitim ve Öğretim Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013.
Namık Kemal Üniversitesi Mevzuat Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2007.